Informatii privind protectia datelor cu caracter personal

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 si ale Regulamentului privind protectia datelor la nivel European 679/2016, precum și a noului Regulament General privind Protecția Datelor (GDPR –  în vigoare de la data de 25 Mai 2018) SC Patipan com SRL are obligația de a păstra confidențialitatea și de a prelucra în condiții de siguranță datele personale (nume, prenume, telefon, adresa postala, email, date de facturare) pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, în scopuri asociate comercializarii produselor și serviciilor PATIPAN COM SRL.


Detalii:

Acceptul dumneavoastra privind utilizarea datelor cu caracter personal de catre SC Patipan com SRL poate fi revocat oricand, revocarea producand efecte numai pentru viitor.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre SC Patipan com SRL in vederea indeplinirii obligatiilor legale/fiscale/contractuale ce revin SC Patipan com SRL.

Datele cu caracter personal comunicate nu vor fi dezvaluite tertilor in vederea transmiterii de catre acestia de oferte, mesaje publicitare sau reclame.

Datele dumneavoastra nu vor fi transferate in afara teritoriului Romaniei.

Prelucrarea datelor cu caracter personal solicitate este necesara in vederea inregistrarii comenzilor si livrarii comenzilor, respectiv emiterii facturilor pe numele dvs., iar refuzul furnizarii acestor date ne poate pune in imposibilitatea de a inregistra comanda dvs, de a va livra produsele si de a va emite facturile.

In legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal si in baza conditiilor specificate de legile mentionate mai sus, va puteti exercita oricare dintre urmatoarele drepturi:

  • Dreptul de acces la datele personale care va privesc
  • Dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea atunci cand datele sunt inexacte sau incomplete
  • Dreptul de a solicita stergerea datelor in anumite circumstante (spre exemplu cand datele personale nu mai sunt necesare scopurilor mentionate mai sus)
  • Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii in anumite circumstante
  • Dreptul de a depune o plangere la noi, instantei de judecata si/sau la autoritatea competenta privind protectia datelor
  • Dreptul de a va opune prelucrarii
  • Dreptul de a va retrage consimtamantul, in orice moment, pentru prelucrarea datelor personale la care ati consimtit anterior
  • Dreptul de a fi uitat, in sensul adresarii unei solicitari catre SC Patipan com SRL pentru stergerea evidentelor datelor personale din mediul online;
  • Dreptul la portabilitatea datelor, in sensul transferului datelor dumneavoastra personale catre un alt operator de date personale desemnat de dumneavoastra;
  • Dreptul de a fi notificat in caz de incalcari privind securitatea datelor de catre operator.


Contact:

Pentru orice problemă de confidențialitate, o plângere sau o întrebare pentru responsabilul cu protecția datelor  de la

PATIPAN COM SRL vă rugam sa ne contactați utilizând adresa de e-mail protectiadatelor@patipan.ro

Vom răspunde la întrebări sau preocupări în termen de 30 de zile.